Dit betekent het nieuwe regeerakkoord voor Noord-Holland

De PVV, VVD, NSC en BBB hebben op hoofdlijnen een regeerakkoord bereikt. In het 26 pagina's tellende document staat in hoofdlijnen beschreven hoe de toekomst van Nederland er wat betreft de partijen uit ziet. Veel plannen moeten nog verder worden uitgewerkt, maar NH-verslaggever Maarten Edelenbosch licht alvast kort toe wat het akkoord voor Noord-Holland betekent. 
De vier rechtse partijen hebben vannacht een coalitieakkoord bereikt en gepresenteerd aan de voorzitter van de Tweede Kamer, Martin Bosma (PVV). De belangrijkste speerpunten in het voorlopige akkoord lijken migratie, bestaanszekerheid en zorg. Er moet ook fors bezuinigd gaan worden voor een bedrag van 140 miljard euro. 
Schiphol 
Wat direct opvalt zijn de plannen voor Schiphol, tevens een heet hangijzer in de provincie. De luchthaven staat al lange tijd op gespannen voet met omwonenden die klagen over geluidsoverlast. In maart oordeelde een rechter dat het vliegveld meer moet doen om de hinder aan te pakken...

16-05-2024 09:14
NH Nieuws