Buitenveldertbaan tussen 13 en 22 mei af en toe buiten gebruik voor onderhoud

Van maandag 13 tot en met woensdag 22 mei vinden er reguliere onderhoudswerkzaamheden aan de Buitenveldertbaan. Tijdens het baanonderhoud is de start- en landingsbaan niet beschikbaar voor vliegverkeer.

In situaties waarbij vliegtuigen normaal gesproken starten vanaf of landen op de Buitenveldertbaan wordt tijdens deze periode een andere baan ingezet: voor startend vliegverkeer de Kaagbaan en voor landend vliegverkeer de Schiphol-Oostbaan. Tijdens het Pinksterweekend (18, 19, 20 mei) is de Buitenveldertbaan wel beschikbaar voor vliegverkeer.

Aan start- en landingsbanen wordt jaarlijks regulier onderhoud uitgevoerd, zodat deze in goede conditie zijn en blijven. Er worden aan de Buitenveldertbaan, waar nodig, kleine reparaties aan het asfalt en markeringen uitgevoerd. De bekabeling en elektra worden gecontroleerd, het hemelwaterafvoer systeem wordt doorgespoeld, de omliggende grasvelden worden gemaaid en de lampen worden schoongemaakt of vervangen. De werkzaamheden worden uitg...

08-05-2024 10:44
1amstelveen