Amstelveen meet niet zelf effect Schiphol op luchtkwaliteit, maar sluit aan bij onderzoeken GGD en RIVM

[AMSTELVEEN] Het college van B en W adviseert de gemeenteraad om als gemeente niet zelf onderzoek te gaan doen naar de effecten van Schiphol op de luchtkwaliteit. Dit in verband met de kosten en het verwachte geringe effect van eigen metingen. Het college kiest ervoor om aan te sluiten bij lopende onderzoeken van de GGD en het RIVM. De gemeente doet wel eigen metingen naar geluidshinder van vliegverkeer via Sensornet.

02-05-2024 15:41
Amstelveens Nieuwsblad