Stadsfonds moet samenwerking bedrijfsleven en instellingen in Amstelveen bevorderen

[AMSTELVEEN] Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor om per 1 januari 2025 een stadsfonds op te richten in Amstelveen. Het doel van dit fonds is om onder andere het vestigingsklimaat in brede zin te versterken door de onderlinge samenwerking tussen profit en non-profit organisaties te stimuleren. Deze samenwerking moet financieel mogelijk gemaakt worden met eigen middelen vanuit deze sectoren. Het college wil het stadsfonds financieren door een verhoging van de onroerendezaakbelasting (OZB) over niet-woningen, die gefaseerd ingevoerd wordt. Het instellen van het stadsfonds wordt in juni met de gemeenteraad besproken.

25-04-2024 11:00
Amstelveens Nieuwsblad