VVD wil dat gemeenteraad vanwege risico's meer grip krijgt op ontwikkeling Nieuw Legmeer

[AMSTELVEEN] Bedrijventerrein Legmeer wordt de in de komende vijftien jaar veranderd in de woon/werkwijk Nieuw Legmeer met 4.400 woningen (voornamelijk appartementen). De Amstelveense gemeenteraad behandelt woensdag 24 april de eerste stap in het besluitvormingsproces: de Herziene Ontwikkelvisie Legmeer 2024. De VVD wil dat de gemeenteraad meer grip op het ontwikkelingsproces en dient daartoe woensdag een motie in. "Het project Nieuw Legmeer is voor Amstelveense begrippen ongekend complex, omvangrijk en risicovol en wat ons betreft vraagt dit om een apart afsprakenkader dat de gemeenteraad in staat stelt om beter grip op dit project te houden," aldus VVD-raadslid Arjan Gerritsen.

22-04-2024 13:42
Amstelveens Nieuwsblad