Verbazing bij Actief voor Amstelveen door opvang economisch daklozen in Olmenhof

De lokale partij Actief voor Amstelveen (AVA) is verbaasd dat naast Oekraïense oorlogsvluchtelingen ook economisch daklozen gaan worden opgevangen in de Olmenhof. De partij moest dit vrijdag vernemen via een persbericht van de gemeente.

AVA heeft zich de afgelopen tijd bijzonder ingezet voor de vorige bewoners van de Olmenhof. Dit waren vaak starters en studenten die op reguliere woningmarkt niet uit de voeten kwamen. In de Olmenhof konden zij tijdelijk wonen in het kader van de Leegstandwet. Wel was de maximale woonduur 10 jaar. Die verliep 2 april.

Lees ook: Olmenhof gaat ook plaats bieden aan economisch daklozen

“Tot onze verbazing constateren wij nu dat er naast de ontheemden uit Oekraïne, ook plekken komen voor economische daklozen,” schrijft raadslid Gonnie van Rietschoten in een brief met vragen voor het college van B&W.

“Natuurlijk hebben wij begrip dat er meer opvang komt voor economische daklozen, want elke economische dakloze is er een te veel. Maar jui...

15-04-2024 10:23
1amstelveen