Nieuw spreekuur van Sociaal Steunpunt Amstelveen in Wijkcentrum ’t Pluspunt

Het Sociaal Steunpunt Amstelveen opent met medewerking van Participe Amstelland en de gemeente Amstelveen op 3 mei een nieuw spreekuur in Wijkcentrum ‘Het Pluspunt’. Dit initiatief komt voort uit de groeiende behoefte aan ondersteuning op het gebied van uitkeringen, toeslagen en inkomstenbelasting.

Het Sociaal Steunpunt biedt hulp aan Amstelveners die een beroep doen op uitkeringen en toeslagen, en bij het invullen van inkomstenbelasting. De hulp is gratis en omvat advies bij het aanvragen van uw DIGID, schuldsanering, inkomstenbelasting, kwijtschelding gemeentebelastingen, huisvesting, bijzondere bijstand, minimaregelingen, WMO, verzekeringen, e.d.

“Mis geen geld waar u recht op hebt, want het gaat om uw bestaanszekerheid” benadrukt het bestuur van Het Sociaal Steunpunt Amstelveen. “Wij zijn er om te helpen en te zorgen dat niemand onnodig financieel lijdt. Met de opening van ons nieuwe spreekuur in Wijkcentrum ‘Het Pluspunt’, hopen we nog meer mensen te b...

12-04-2024 13:01
1amstelveen