Paasoratorium 'Het Lam dat ons doet leven' in Kruiskerk Amstelveen

[AMSTELVEEN] De cantorij van de Kruiskerk brengt ook dit jaar weer versterkt met gastzangers op de avond van Goede Vrijdag, een oratorium. Dit jaar staat een Paasoratorium 'Het Lam dat ons doet leven' op het programma. Het is een oratorium in het Nederlands en het is een reflectie op de laatste weken van Jezus op aarde, inclusief zijn kruisdood en zijn voortleven in hoofd en hart van zijn vrienden.Ria Borkent schreef rond de eeuwwisseling de teksten en Dirk Zwart maakte daar muziek bij, soms dramatisch of onheilspellend, soms juichend of juist ingetogen. Steeds echter in een eigentijds idioom. Hij schreef het oratorium voor vierstemmig koor, gemeente, orgel (Jeroen Koopman), trompet (Emile Meuffels), sopraan (Paula Rose) en piano (Wilma Broere). Verteller is doinee Geertien Morsink en de muzikale leiding heeft Henk Trommel.

24-03-2024 09:00
Amstelveens Nieuwsblad