Column Jasmijn Fotografeert: Fotografische lente

[AMSTELVEEN] Ein-de-lijk! Het is lente! Volgens het KNMI zijn er twee soorten lente: de meteorologische en de astronomische. De meteorologische seizoenen zijn vastgelegd middels een internationale overeenkomst. Elk seizoen duurt drie maanden en ze beginnen op de eerste dag van de eerste maand en eindigen op de laatste dag van de derde maand. Zo begint de meteorologische lente dus op 1 maart.De astronomische seizoenen hebben geen vaste data, omdat deze seizoensindeling is gebaseerd op de positie van de aarde ten opzichte van de zon. De verschillen ontstaan door de schuine stand van de as waar de aarde om draait.Ik wil hier nog een derde soort lente aan toevoegen: de fotografische lente. Deze begint op het moment dat de eerste blauwborst (zie boven) in Nederland wordt gespot. Een spreekwoordelijke zwaluw maakt nog geen zomer, maar een blauwborst maakt wel degelijk de fotografische lente. In Amstelveen zijn we bevoorrecht, omdat we ze op meerdere locaties kunnen fotograferen.

23-03-2024 11:00
Amstelveens Nieuwsblad