Motie Kantoren Campus- Wonen en Werken in één

De strekking van de motie is dat door het internationale karakter van Amstelveen en de verwachte versoepeling van de regelgeving

11-03-2024 09:38
Amstelveenweb