Herzien plan voor woonwijk Nieuw Legmeer wordt aan gemeenteraad voorgelegd

[AMSTELVEEN] Het plan om het huidige bedrijventerrein Legmeer te transformeren naar een woon-/werkwijk met de naam 'Nieuw Legmeer' krijgt steeds meer vorm. In verband daarmee heeft de gemeente de uitgangspunten uit 2020 nog eens kritisch onderzocht. Dat was nodig omdat het project met die uitgangspunten niet haalbaar bleek, door onder andere de gestegen bouwkosten. Op 20 maart wordt de herziene ontwikkelvisie tijdens een raadsgesprek getoond aan de gemeenteraad. Voorgesteld wordt onder meer om het aantal woningen in Nieuw Legmeer op te hogen naar 4.400 woningen, ten opzichte van 3.000 woningen in de eerdere Ontwikkelvisie. Meer woningen moeten het financiƫle tekort op het project verkleinen.

07-03-2024 15:27
Amstelveens Nieuwsblad