Vragen ChristenUnie over problemen met warmtesysteem in Kastelenbuurt in Westwijk

[AMSTELVEEN] De ChristenUnie heeft het college van B en W schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van de problemen met de warmtevoorziening in de Kastelenbuurt in Westwijk Zuidwest. Het daar gebruikte WKO-systeem (warmte koude opslag), waarbij warm en koel water in de bodem wordt opgeslagen en opgepompt voor verwarming en koeling, levert de bewoners veel problemen op.

28-02-2024 10:54
Amstelveens Nieuwsblad