Werkbudget 2024 ontheemden uit Oekraïne in Amstelveen

Bij de opmaak van de jaarstukken 2023 van Amstelveen is de stand van het lokaal werkbudget Oekraïne geactualiseerd

17-02-2024 11:41
Amstelveenweb