Gesprekken Omgevingsvisie afgerond: 'Amstelveen wordt meer gezien als dorp dan als stad'

[AMSTELVEEN] De gemeente Amstelveen heeft de participatie voor de omgevingsvisie afgerond. Daarbij werden onder meer inwoners, ondernemers en buurgemeenten actief betrokken bij het vormgeven van de toekomst van Amstelveen. De omgevingsvisie, die de doelstellingen voor de leefomgeving op lange termijn schetst, wordt momenteel opgesteld en later dit jaar aan de gemeenteraad voorgelegd. Wethouder Floor Gordon (Participatie, Omgevingsvisie) benadrukte het belang van een gebalanceerde aanpak: "Amstelveen wordt meer gezien als een dorp dan als een stad."

16-02-2024 10:00
Amstelveens Nieuwsblad