Gemeente Amstelveen wil depressie en eenzaamheid onder jongeren tegengaan

[AMSTELVEEN] Een va de speerpunten uit de gemeentelijke Jeugd- en onderwijsagenda 2024 is het verbeteren van de mentale gezondheid van jongeren door preventieve zorg en ondersteuning. "Want we zien echt een toename in psychische klachten, zoals depressie en gevoelens van eenzaamheid. De lat lijkt steeds hoger te liggen. Social mediagebruik en prestatiedruk nemen toe. En daarbij is het aantal jongeren in Amstelveen dat te maken krijgt met problematische scheidingen hoog," licht wethouder Frank Berkhout (Onderwijs en Jeugd) toe.

16-02-2024 09:00
Amstelveens Nieuwsblad