Plan voor complex met 42 woningen aan Maccabiadelaan, in eerste fase voor Oekraïense vluchtelingen

[AMSTELVEEN] De gemeente en woningcorporatie Eigen Haard hebben plannen om 42 sociale huurwoningen te realiseren op een braakliggend bouwperceel aan de Maccabiadelaan. De wens is de woningen in een eerste fase (maximaal vijf jaar) te gebruiken voor huisvesting van Oekraïense vluchtelingen die momenteel in hotels in Amstelveen verblijven. Daarna worden de woningen aangeboden als reguliere sociale huurwoningen voor mensen met een zorgbehoefte.

15-02-2024 18:32
Amstelveens Nieuwsblad