Bouw tijdelijke sociale huurwoningen op hoek Bovenkerkerweg/Zetterij kan van start

[AMSTELVEEN] Woningcorporatie Eigen Haard gaat op het terrein van de Kalkbranderij, hoek Bovenkerkerweg/Zetterij, 97 tijdelijke sociale huurwoningen bouwen. De woningen zijn bestemd voor groepen mensen die urgent woonruimte nodig hebben. Op deze locatie komen met name jongeren (61 woningen) die van daaruit kunnen doorstromen naar een permanente woonplek. De gemeente gaat 36 woningen huren van Eigen Haard voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen die nu in hotels in Amstelveen verblijven.

12-02-2024 15:10
Amstelveens Nieuwsblad