Aanlijnplicht honden Amsterdamse bos ondanks petitie

Ondanks de petitie 'Laat het Amsterdamse Bos met rust' blijft de gemeente doorzetten met haar plannen om in grote delen van het bos een aanlijnplicht voor honden in te stellen.

Dit blijkt uit de nieuwste enquête waarin deelnemers op suggestieve wijze wordt gevraagd naar hun ervaringen met hondenincidenten in het bos. Volgens de gemeente Amsterdam is er sprake van 'maar liefst' 180 incidenten per jaar, veelal het ongeoorloofd poepen van een hond in de berm.

Dat ene incident per twee dagen grijpt Bos-directeur Mariska Bongaards aan om haar onzalige plannen door te drukken om in ruim één derde deel van het bos de honden te weren.

Eerder al waren er inspraakavonden over dit onderwerp, waarin sterk werd geageerd tegen het instellen van extra regels. Nu is er dan weer deze enquête waarin wordt gesuggereerd dat er grote problemen zijn met loslopende honden. Teken daarom de petitie op https://amsterdamseboszolaten.petities.nl/.

Deelnemen aan de enquête van de gemeente Amsterdam kan via https://onderzoek.amsterdam.nl/mrIWeb/mrIWeb.dll?I.Project=O21112

02-09-2021 18:46