Burgerbelangen Amstelveen

9 berichten gevonden
Opwinding over kritiek bbA op wethouder Raat
6 dagen
Tijdens de vergadering van de gemeenteraad op 12 juni jl. heeft Burgerbelangen Amstelveen (bbA) opzien gebaard door samen met Groen Links een motie van afkeuring in te dienen tegen de bekendste en meest in de publiciteit tredende wethouder Herbert...
Moeten we dat allemaal maar nemen?
1 week
Ik las een verhaal over de vestiging van een nieuwe Lidl in een Eindhovens winkelcentrum. Omdat de komst van een nieuwe Lidl hier op Groenhof de nodige problemen en overlast heeft veroorzaakt, trok dit meer dan mijn normale aandacht. Want wat was...
Pieter Monkelbaan vervangt Ewa Petiet
1 maand
Tijdens de algemene ledenvergadering van Burgerbelangen Amstelveen (bbA) is oud bbA – wethouder Peter Bot met algemene stemmen gekozen tot voorzitter. Hij volgt daarmee Paul van der Meer op, die gedurende 13 jaar de voorzittershamer heeft gehanteerd...
Urbanus gaat gemeente geld kosten
1 maand
foto RTVA Als je lid bent van een paar clubs en als je bij een winkelcentrum woont heb je het voordeel dat je veel mensen leert kennen en dat je nog wel eens iemand tegenkomt. En je hoort ook nog wel eens wat. Zo had ik een week na de brand in de St...
Bestuur bbA bereidt jaarvergadering voor
1 maand
Het bestuur van bbA heeft met de nieuw te benoemen bestuursleden vrijdagmiddag de jaarvergadering van a.s. woensdag 1 mei voorbereid. Aftredend voorzitter Paul van der Meer gaf de voorzittershamer al vast aan zijn beoogde opvolger Peter Bot, ook...
Bovenkerk buigt zich over verkeer Noorddammerlaan
2 maanden
Bovenkerk gaat zich middels een door de gemeente te houden enquête bezighouden met een oplossing voor de verkeersdrukte op de smalle Noorddammerlaan. Op woensdag 3 april kregen de bewoners, tijdens een druk bezochte Bewonersavond Bovenkerk een...
Groenhof wil meer parkeerplaatsen
2 maanden
Geef ons parkeerplaatsen. Dat was de hartenkreet van de bewoners tijdens de vergadering van het wijkplatform Groenelaan dinsdagavond 16 april. De vrees is dat de grote parkeerdruk rondom het winkelcentrum Groenhof na het gereedkomen van de nieuwe...
Kunst Keuze Keizer Karel fait accompli
2 maanden
Tijdens de behandeling van het raadsvoorstel “Beeldende kunst op verkeersplein Keizer Karelweg” in de raadsvergadering van woensdag 27 maart keek Marga van Herteryck, namens Burgerbelangen Amstelveen (bbA), anders dan andere partijen breder naar het...
BbA kritisch over aanpak ICT – problemen door College
3 maanden
Burgerbelangen Amstelveen heeft grote twijfels of de problemen rondom de ICT en het digitale werken binnen de gemeente snel zijn opgelost. Voor de fractievoorzitter van bbA Ruud Kootker was dit een reden om tijdens de vergadering van de commissie...
Abonneren op Burgerbelangen Amstelveen