Burgerbelangen Amstelveen

10 berichten gevonden
BBA biedt gratis ritje met historische trams aan
2 weken
Zaterdag 24 augustus biedt Burgerbelangen Amstelveen (bbA) de Amstelveners een gratis ritje aan met historische trams. BbA ziet dit als een mooie start van een nieuw seizoen, waarbij de partij onder het motto Hart voor Amstelveen zich nog eens...
Nijmegen les voor Amstelveen
1 maand
In Nijmegen is een rel ontstaan over het lawaai dat de leerlingen van de basisschool De Buut op hun schoolpleintje maken. Voor en na schooltijd en in de pauzes gebruiken de kinderen het speelpleintje waarvoor het bedoeld is, namelijk om te spelen;...
Visie bbA op 2020
1 maand
Afgelopen woensdag 10 juli jl. heeft de gemeenteraad zich gebogen over de plannen en de daarbij behorende financiering van het College van B. en W. Onderstaand de letterlijke tekst die fractievoorzitter Ruud Kootker heeft uitgesproken tijdens de...
BBA staat voor een verantwoord financieel beleid
1 maand
Ruud Oord, het bbA-raadslid uit de periode voor maart 2018, zou zo ongeveer helemaal gek zijn geworden als hij had moeten ervaren dat het gemeentebestuur de inkomsten van de grondexploitatie voor de komende jaren, zonder enige onderbouwing, heeft...
Burgerbelangen Amstelveen bezorgd over financiële toekomst Amstelveen
1 maand
Burgerbelangen Amstelveen maakt zich grote zorgen over de financiële toekomst van Amstelveen. Deze zorg uitte fractievoorzitter Ruud Kootker bij de discussie in de commissie Algemeen Bestuur en Middelen over de Perspectiefnota 2020. Hij stelde...
Opwinding over kritiek bbA op wethouder Raat
2 maanden
Tijdens de vergadering van de gemeenteraad op 12 juni jl. heeft Burgerbelangen Amstelveen (bbA) opzien gebaard door samen met Groen Links een motie van afkeuring in te dienen tegen de bekendste en meest in de publiciteit tredende wethouder Herbert...
Moeten we dat allemaal maar nemen?
2 maanden
Ik las een verhaal over de vestiging van een nieuwe Lidl in een Eindhovens winkelcentrum. Omdat de komst van een nieuwe Lidl hier op Groenhof de nodige problemen en overlast heeft veroorzaakt, trok dit meer dan mijn normale aandacht. Want wat was...
Pieter Monkelbaan vervangt Ewa Petiet
3 maanden
Tijdens de algemene ledenvergadering van Burgerbelangen Amstelveen (bbA) is oud bbA – wethouder Peter Bot met algemene stemmen gekozen tot voorzitter. Hij volgt daarmee Paul van der Meer op, die gedurende 13 jaar de voorzittershamer heeft gehanteerd...
Urbanus gaat gemeente geld kosten
3 maanden
foto RTVA Als je lid bent van een paar clubs en als je bij een winkelcentrum woont heb je het voordeel dat je veel mensen leert kennen en dat je nog wel eens iemand tegenkomt. En je hoort ook nog wel eens wat. Zo had ik een week na de brand in de St...
Bestuur bbA bereidt jaarvergadering voor
3 maanden
Het bestuur van bbA heeft met de nieuw te benoemen bestuursleden vrijdagmiddag de jaarvergadering van a.s. woensdag 1 mei voorbereid. Aftredend voorzitter Paul van der Meer gaf de voorzittershamer al vast aan zijn beoogde opvolger Peter Bot, ook...
Abonneren op Burgerbelangen Amstelveen