bbA ziet graag bredere en meer inclusieven aanpak bij gemeentelijk plan Stadspromotie

Raadslid Dave Offenbach van Burgerbelangen Amstelveen (bbA) heeft een voorstel ingediend voor een bredere en meer inclusieve aanpak van stadspromotie en Bedrijven Investeringszones (BIZ) in Amstelveen. Het initiatief dient als tegenhanger van het Stadsfonds raadsvoorstel van wethouder Adam Elzakalai, dat volgens bbA onvoldoende draagvlak geniet onder midden- en kleinbedrijf (MKB) en vastgoedeigenaren.

Offenbach benadrukt in zijn plan het belang van een brede participatie, waarbij zowel de profit- als non-profitsectoren betrokken worden. Dit omvat ondernemers, vastgoedeigenaren, en sectoren zoals zorg, welzijn, cultuur, en amateursport. 

Het huidige voorstel voor het Stadsfonds is volgens Offenbach te snel en top-down geïmplementeerd, wat resulteert in onvoldoende draagvlak. Hij stelt dat de samenwerking en structuur van de BIZ-verenigingen eerst moeten worden versterkt om een solide basis te creëren voor toekomstige initiatieven.

Bottom-up benadering

Onderzoek toon...

26-06-2024 10:47
1amstelveen