D66 wil bijsturing op groenambities Amstelveen

De lokale fractie van D66 pleit voor een grotere prioriteit van groenvoorzieningen in Amstelveen, zowel binnen de stad als in de omliggende gebieden. De partij benadrukt het belang van groen voor een aangename leefomgeving en wijst op de toenemende druk op groene ruimtes door de beperkte ruimte in de stad.

Volgens D66 moeten keuzes tussen woningen, wegen en groen zorgvuldig worden afgewogen, zodat groenvoorzieningen niet als een bijzaak worden behandeld.

D66 toont zich wel tevreden met de nieuwe groenvisie van Amstelveen. De visie omvat duidelijke richtlijnen voor groenbeleid en houdt rekening met klimaat, gezondheid, natuur en de identiteit van de wijken. De participatie van bewoners en belangengroepen, zoals de groenraad, in de totstandkoming van de visie wordt positief gewaardeerd door de partij.

Een concreet onderdeel van de groenvisie is het bomenplan, waarbij de mening van de bewoners wordt gevraagd. Maarten de Haan van D66 roept inwoners op om de vragenlijst in te v...

25-06-2024 12:01
1amstelveen