Crowdfundingsactie om natuur in Middelpolder Amstelveen te versterken

[AMSTELVEEN] Natuurorganisatie Landschap Noord-Holland start een crowdfundingsactie voor de Middelpolder, een oud weidelandschap dat tussen de bebouwde kom van Amstelveen en de Amstel ligt. Dit gebied is van oudsher een belangrijk broedgebied voor weidevogels als de grutto en kievit. En de inwoners uit Amstelveen vinden er een weids en open uitzicht. Landschap Noord-Holland wil dit graag zo houden, maar er is volgens de organisatie dan wel dringend actie nodig. Het gebied heeft te maken met afkalving van oevers, waardoor er meters grond verloren gaan en de kwaliteit van de natuur onder druk komt te staan. Na de zomer wil de natuurorganisatie starten met de herstelwerkzaamheden, maar er is nog 60.000 euro nodig om het project uit te kunnen voeren.

24-06-2024 18:00
Amstelveens Nieuwsblad