MRS hekelt betrouwbaarheid KLM: maatregelen Harbers te vrijblijvend

De maatregelen die Harbers wil nemen om de overlast te verminderen zijn veel te vrijblijvend, zo oordeelt de Maatschappelijke Raad Schiphol. KLM heeft immers geen beste reputatie in het nakomen van afspraken met de overheid.

Dit stelt MRS expliciet in een zienswijze op wederom een internetconsultatie over de balanced approach waarmee Harbers denkt de overlast en vervuiling van Schiphol te moeten terugbrengen. Volgens de rechter is die procedure overigens overbodig, omdat het bij Schiphol slechts gaat om handhaving van de bestaande wet- en regelgeving uit 2008.

De raad maakt gehakt van de serie afgezwakte maatregelen. Waar Harbers in eerste instantie een daling van het aantal vluchten met 60.000 aan omwonenden beloofde, zijn er daar nog maar 30.000 van over. Waar eerst sprake zou zijn van een geluidsreductie van 20 procent, blijft nu slechts 15 procent over, op papier dan. Veel andere maatregelen zijn uitgesteld of komen helemaal niet meer voor in de plannen.

“We vrag...

20-06-2024 13:59
SchipholWatch