Manager team Communicatie (interim)

Voor de gemeente Dronten zoekt Communicatie & Co een manager team Communicatie (interim). De opdracht is om samen met team Communicatie gericht verder te ontwikkelen naar een team dat past bij de toekomst in een groeiende samenleving en organisatie. De urgentie hiervoor is groot, want de gemeente staat voor grote complexe opgaven en de rol van communicatie is hierbij vanzelfsprekend van grote toegevoegde waarde. Daar komt bij dat team Communicatie op een andere plek in de organisatie komt per 1 januari 2025. Met het team ontwikkel je dan ook een heldere visie op communicatie, vanuit de kaders die door het MT en het college worden meegegeven, de input vanuit het team en jouw eigen expertise. Je betrekt sleutelfiguren uit de organisatie om hun behoefte op het gebied van communicatieadvies op te halen. Uit deze analyse maak je een plan van aanpak en ga je gedurende een half jaar samen met het team aan de slag met de uitkomsten. Ook adviseer je over de periode na 1 januari 2025, zodat h...

28-05-2024 17:00
Search & Co Groep