Cameratoezicht in Stadshart Amstelveen en Uilenstede verlengd tot april 2027

[AMSTELVEEN] Bij burgemeestersbesluit is het openbaar cameratoezicht in zowel Stadshart Amstelveen als in Uilenstede met een periode van drie jaar verlengd tot 1 april 2027. Het uitkijken van de beelden gebeurt op vaste tijden in het kader van toezicht en handhaving van de openbare orde en veiligheid. De politie kan de beelden gebruiken voor strafrechtelijk onderzoek en opsporing.

22-05-2024 15:46
Amstelveens Nieuwsblad