Hoofdlijnenakkoord toont gebrek aan eenheid binnen coalitie over de luchtvaart

Veel natuur- en milieuorganisaties reageren teleurgesteld op de ene alinea over de luchtvaart in het hoofdlijnenakkoord tussen PVV, VVD, NSC en BBB. SchipholWatch is minder somber: het akkoord toont aan dat er geen eenheid is op het dossier luchtvaart. En dat biedt perspectief.

“De komende jaren moet voor wat betreft de luchtvaart de inzet gericht zijn op het op orde brengen van de rechtsbescherming van omwonenden (geluidhinder), met behoud van de netwerkkwaliteit van Schiphol. Zo is op langere termijn doorgroei mogelijk met stillere en schonere vliegtuigen.”

Meer staat er niet in het akkoord over het onderwerp luchtvaart. Dat de rechtsbescherming nu tekort schiet, is op 20 maart van dit jaar bevestigd door de rechtbank in Den Haag. Door falende regelgeving en dito handhaving heeft de Nederlandse regering jarenlang onrechtmatig gehandeld ten opzichte van omwonenden en zijn hun mensenrechten geschonden.

Dat moet binnen een jaar na het vonnis zijn hersteld, zo we...

17-05-2024 10:49
SchipholWatch