Zonder maatregelen loopt tekort aan huisartsen in Amstelveen op van 5 naar ruim 13 in 2040

[AMSTELVEEN] Amstelveen kampt net als veel andere gemeente met een tekort aan huisartsen. Uit het capaciteitsonderzoek blijkt dat op dit moment het geschat tekort aan huisartsen in
Amstelveen 5,5 (bij fulltime werktijd). Dat tekort zal tot 2040 toenemen tot ongeveer 13,5. Om het oplopende tekort tegen te gaan stelt het college van B en W aan de gemeenteraad voor om bij te dragen aan de aanpak van acute huisvestingsvraagstukken van bestaande
huisartsenpraktijken. In het uiterste geval en onder strikte voorwaarden kan het daarbij gaan om ontwikkelen van gebouwen ten behoeve van huisartsen, al dan niet samenwerkend in
een gezondheidscentrum.

05-02-2024 12:55
Amstelveens Nieuwsblad