Uitvoeringsprogramma woonvisie 2023-2030 Amstelveen

Op basis van de commissie- en raadsvergadering over de woonvisie 2023-2030, het consultatieproces en afstemming met de gemeentelijke organisatie is er invulling gegeven aan het uitvoeringsprogramma

01-02-2024 09:06
Amstelveenweb