Provincie wijst bouw 3 villa's op locatie café De Zwarte Kat af, 2 woningen mogelijk wel optie

[AMSTELVEEN] Provincie Noord-Holland verleent geen ontheffing voor de realisatie van drie villa's op de plek van een bestaande woning en het voormalige café De Zwarte Kat aan de Amsteldijk Zuid. De provincie geeft wel aan dat ze 'aan de hand van een onderbouwd verzoek wel wil beoordelen of zij mee kan werken aan de
herbouw van de bestaande burgerwoning en de vervanging van de horecagelegenheid door
een burgerwoning'. De ontwikkelaar heeft inmiddels laten weten dat hij, samen met omwonenden en de gemeente, wil kijken of het bouwplan aangepast kan worden naar twee woningen.

31-01-2024 16:23
Amstelveens Nieuwsblad