Toekomstvisie Groengebied Amstelland: recreatiedruk spreiden en biodiversiteit bevorderen

[AMSTELVEEN] Het bestuur van het recreatieschap Groengebied Amstelland een toekomstvisie met de titel 'Sprong naar de Toekomst 2023 – 2033' vastgesteld. Daarin legt het recreatieschap de lat voor de komende tien jaar hoger met drie ambities: een betere spreiding van de toenemende recreatiedruk, het verbreden van het recreatief aanbod en een grotere biodiversiteit van flora en fauna. Het document biedt volgens het bestuur een stevige basis voor toekomstige ontwikkelingen in de recreatiegebieden van Groengebied Amstelland in de Amstelscheg, Natuurzoom en de Diemerscheg.De focus ligt daarbij niet alleen op het beheren en ontwikkelen van recreatie, natuur en landschap in de bekende gebieden in gebied als de Ouderkerkerplas, de polders in Amstelland of de Gaasperplas. De drie toeomstambities sluiten volgens het recreatieschap aan bij het omgevingsbeleid van de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling: de gemeenten Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel, Amsterdam en de provincie Noord-Holl...

30-01-2024 17:08
Amstelveens Nieuwsblad