Open brief aan alle leden van de Eerste Kamer over KLM’s visie op de staatssteun

Komende dinsdag vergadert de Eerste Kamer over het niet nakomen van de voorwaarden voor staatssteun door KLM, zoals vastgesteld door staatsagent dr Jeroen Kremers. Het bedrijf stuurde de Kamerleden alvast een brief die wel enige kanttekeningen kan gebruiken.

Kanttekeningen zijn nodig omdat ondertekenaars Marjan Rintel en Erik Swelheim, respectievelijk algemeen en financieel directeur van KLM, de gang van zaken nogal eenzijdig afspiegelen. Daarom een open brief in de hoop dat de Kamerleden optimaal beslagen ten ijs komen.

Na een kort dankwoord voor de coronasteun stellen beide directeuren dat er sprake is van een geslaagde reddingsoperatie, “zodat Nederland weer kan vliegen”. Belangrijke aantekening hierbij is dat gemiddeld zo’n 70 procent van de KLM-passagiers buitenlandse overstappers zijn die nauwelijks waarde toevoegen aan de Nederlandse economie, maar wel veel overlast en vervuiling veroorzaken.

Gemiddeld 70 procent van KLM’s passagiers zijn overstappers en gebruik...

27-01-2024 10:01
SchipholWatch