Aantal woningen voorrangsregeling personeel zorg en onderwijs in Amstelveen verhoogd

[AMSTELVEEN] De voorrangsregeling beroepsgroepen wordt in 2024 voortgezet. in afstemming met woningcorporatie Eigen Haard wordt het aantal te bemiddelen woningen verhoogd van 20 naar 30. Doel van de regeling is om zorg- en primair onderwijsmedewerkers te ondersteunen in het vinden van een passende woning, omdat zorg en onderwijs voor Amstelveen zeer belangrijke sectoren zijn. De druk op de woningmarkt en lange reisafstanden kunnen een belemmering vormen voor hen die in Amstelveen binnen deze sectoren werken. Aanmelden voor de regeling die deze belemmering moet wegnemen, is vanaf 1 februari mogelijk.

24-01-2024 16:54
Amstelveens Nieuwsblad