Actief voor Amstelveen vraagt oplossing voor huidige huurders Olmenhof

[AMSTELVEEN] De lokale partij Actief voor Amstelveen (AvA) vraagt het college van B en W om een oplossing te bieden voor de huidige huurders van de Olmenhof in de wijk Groenelaan. Per 2 april is tijdelijke verhuur aan hen op basis van de Leegstandswet niet meer mogelijk. Een voor sloop bestemd gebouw als de Olmenhof mag tot maximaal tien jaar aan tijdelijke bewoners mag worden verhuurd. Die termijn is nu verstreken. Het college wil het gebouw nu benutten om hier tijdelijk Oekraïense vluchtelingen in op te kunnen vangen. AvA-raadslid Gonnie van Rietschoten vraagt het college van B en W om te overwegen om binnen de ruimte die de gemeente hiervoor gaat huren, ook de 15 betreffende jongeren nog een aantal maanden van woonruimte te verzekeren.

22-01-2024 12:29
Amstelveens Nieuwsblad