Startbijeenkomst ZAAI voor startende ondernemers

Dit jaar hebben wij ruim vijftig aanmeldingen ontvangen waarvan er zesendertig geselecteerd zijn voor ZAAI. Op 26 maart is een internationale netwerkbijeenkomst waar ook oud ZAAI-lingen zijn uitgenodigd...

17-01-2024 00:00
Gemeente Amstelveen