Sr. adviseur Leren & Ontwikkelen Maatschappelijke Opgaven (interim)

Voor de gemeente Amsterdam zoekt pzSearch een senior adviseur Leren & Ontwikkelen Maatschappelijke Opgaven (interim) voor minimaal 12 maanden en 32-36 uur per week. Uurtarief is max. €100,- incl. reiskosten en overige kosten, excl. btw Als senior adviseur L&O adviseer je op strategisch niveau het stadsbrede opgaveteam Duurzaamheid op het gebied van leren en ontwikkelen. Je inventariseert gemeentebreed de leervraag op het thema Duurzaamheid en vertaalt deze naar een leeraanpak en zorgt ervoor dat deze leeraanpak succesvol wordt gerealiseerd. Bestanddelen van de opdracht zijn o.a. inventariseren leervraag, koers uitzetten, doen van verbetervoorstellen, ontwikkelen en inkopen leerinterventies, ontwerpen van een algemeen curriculum op het gebied van Duurzaamheid, opstellen van een planning en monitoren van de voortgang, de middelen (geld en capaciteit), het resultaat en de impact, signaleren van trends en ontwikkelingen op het gebied van leren en ontwikkelen en vertalen naar leerinterve...

16-01-2024 15:29
Search & Co Groep