Tegenvaller van 1,6 miljoen voor gemeente Amstelveen

[AMSTELVEEN] De uitkering die Amstelveen uit het gemeentefonds van het Rijk krijgt over 2023, pakt 1,6 miljoen lager uit dan verwacht. Dat komt door een nieuwe 'zware verdeelmaatstaf' die het Rijk toepast bij verdeling van het geld over de Nederlandse gemeenten. Eigenlijk valt het incidentele nadeel voor Amstelveen zelfs 1,9 miljoen lager uit. Maar door andere mutaties van 0,3 miljoen in het voordeel van Amstelveen (verrekeningen op diverse maatstaven uit eerdere uitkeringsjaren) komt het negatieve verschil voor de gemeente uit op 1,6 miljoen.

11-01-2024 11:22
Amstelveens Nieuwsblad