D66, GroenLinks en GvA: 'Regenwater in tuin opvangen, financieel stimuleren'

[AMSTELVEEN] De gemeenteraadsfracties van D66, Goed voor Amstelveen en GroenLinks pleiten voor de inzet van 'financiële prikkels' voor bewoners en bedrijven om de aanpassing aan het veranderende klimaat te versnellen in Amstelveen. Als voorbeeld noemen ze een maatregel die gemeente Venray sinds 2008 heeft genomen. Er is toen een splitsing aangebracht in rioolheffing tussen het vastrecht en 'afvoerrecht hemelwater'. Het afvoerrecht hemelwater kan worden kwijtgescholden indien het hemelwater voor 100 procent in de tuin geïnfiltreerd wordt.

11-01-2024 11:53
Amstelveens Nieuwsblad