Groot deel gevaarlijke stoffen in lucht afkomstig van vliegverkeer

Het vliegverkeer is een belangrijke oorzaak van gevaarlijke luchtvervuiling. Tot driekwart van alle zwaveldioxide in de lucht die omwonenden inademen komt uit vliegtuigen, evenals de helft van alle kankerverwekkende formaldehyde.

Het zijn schokkende cijfers die voortkomen uit een onderzoek van bureau Adecs in opdracht van het ministerie van Infrastructuur. Demissionair minister Mark Harbers bestelde het onderzoek nadat uit onderzoek van TNO was gebleken dat de vliegindustrie de uitstootnormen voor zeer zorgwekkende stoffen tot duizenden keren overschreed.

Met het onderzoek hoopte de minister de luchtvaartsector enigszins uit de wind te houden. Als de onderzoekers immers in staat zouden zijn ook andere substantiƫle bronnen aan te wijzen van deze kankerverwekkende stoffen in de atmosfeer, zou de bijdrage van de vliegindustrie eenvoudig gebagatelliseerd kunnen worden.

Eenvoudig te vermijdenDit nu blijkt voor veel levensgevaarlijke stoffen niet te kunnen. Zo veroorzaakt Schiph...

28-12-2023 13:31
SchipholWatch