Ontwerpbestemmingsplan voor eerste woningen Allemankwartier

Eerste woningen De ontwikkeling van het Allemankwartier, de locatie rond het wijkcentrum Alleman in de wijk Bankras/Kostverloren, behelst een nieuw wijk- en medisch centrum ter vervanging van het...

21-12-2023 00:00
Gemeente Amstelveen