Opvang 290 asielzoekers in leegstaand kantoorpand Kronenburg in Amstelveen

[AMSTELVEEN] Het al enige tijd leegstaande kantoorpand aan de Professor W.H. Keesomlaan 10 in de wijk Kronenburg gaat voor een periode van vijf jaar gebruikt worden voor de opvang van circa 290 asielzoekersasielopvang. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers is dat op 18 december overeengekomen met XIOR, de eigenaar van het pand. Het realiseren van opvang en bijbehorende voorzieningen duurt naar verwachting circa negen maanden.

19-12-2023 15:43
Amstelveens Nieuwsblad