Wijziging van bestemmingsplan nodig voor aanleg skatepark Legmeerdijk

Er wordt voorlopig nog niet gestart met de aanleg van een skatepark aan de Schweitzerlaan vlakbij de Legmeerdijk. Gebleken is dat er toch een wijziging van het bestemmingsplan nodig is. 

“Op grond van het huidige bestemmingsplan gingen wij ervan uit dat de aanleg van het skatepark als ondergeschikte speelvoorziening mogelijk was binnen de bestemming groen. Er ligt echter ook een trapveldje binnen die bestemming wat ook een speelvoorziening is. Vanwege de verhouding van de speelvoorzieningen in relatie tot het groen, vinden we een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk. Om die reden wordt nog niet gestart met realisatie maar wordt eerst een wijziging van het bestemmingsplan in gang gezet,” schrijft het Amstelveense college van B&W aan de gemeenteraad.

Weer uitstel

Het plan om een skatebaan te realiseren in Amstelveen-Zuid bestaat al geruime tijd. Toch wordt definitieve start van de bouw steeds vooruitgeschoven. Ondertussen zijn ook omwonenden en omliggende bedrijven...

15-12-2023 14:29