Gemeenteraad stemt in met vereenvoudiging armoedebeleid en steunt drie moties tegen armoede

[AMSTELVEEN] De gemeenteraad heeft woensdag ingestemd met het nieuwe armoedebeleid. Dat beoogt onder meer de bestaande ondersteuningsregelingen te vereenvoudigen, alsmede meer keuzevrijheid en maatwerk te bieden. Ook gaat het nieuwe beleid meer uit van een gezond vertrouwen in de inwoners die een beroep doen op de regelingen. Het Beleidsplan Armoedebeleid werd aangenomen met één tegenstem, van BVNL. De raad nam ook drie moties aan die moeten helpen de (kans op) armoede in Amstelveen te verminderen. De moties kwamen van D66, GroenLinks en Goed voor Amstelveen, en werden ingediend in het kader van de besluitvorming over het nieuwe Beleidsplan Armoedebeleid.

15-12-2023 13:58
Amstelveens Nieuwsblad