‘Verbod nachtvluchten Brussels Airport levert 400 miljoen euro gezondheidswinst op’

Een limiet op het aantal vluchten van en naar vliegveld Zaventem plus een verbod op nachtvluchten levert een gezondheids- en milieuwinst op van 400 miljoen euro. De maatregelen hoeven nauwelijks banen te kosten.
Dit blijkt uit een rapport van Transport & Mobility Leuven, een onafhankelijk onderzoeksbureau van de Katholieke Universiteit in Leuven.
In België is zojuist het traject gestart voor een nieuwe omgevingsvergunning van het vliegveld. De exploitant van Brussels Airport wil groeien en doorgaan met nachtvluchten. Omwonenden zien dat niet zitten.
“De regering moet de gezondheid van omwonenden en werknemers stellen boven de private winsten van de Brussels Airport Company”, aldus de Bond Beter Leefmilieu die de Leuvense universiteit opdracht gaf voor het onderzoek.
Meer dan 100.000 ernstig gehinderdenUit de jongste milieueffectrapportage over vliegveld Zaventem blijkt dat 109.000 omwonenden ernstige hinder ondervinden van het vliegverkeer en dat er maar liefst 50.000 me...

13-12-2023 13:05
SchipholWatch