De gemeente Amstelveen vervangt haar website

Tijdens de raadsdebatten van 11 en 18 oktober 2023 hebben wij (College B en W) toegezegd om u te informeren over de stand van zaken inzake de vervanging van de gemeentelijke website van Amstelveen

10-12-2023 11:17
Amstelveenweb