Raad steunt doorstart Cobra Museum voorlopig

Zoals verwacht is de gemeenteraad woensdagavond akkoord gegaan met een ‘doorstart onder voorwaarden’ voor het Cobra Museum. Het voorstel van het College van B en W om het museum een jaar de tijd te geven om een goed toekomstplan te maken (en daarvoor 1,4 miljoen euro op tafel te leggen) werd aangenomen.

Er was woensdagavond vooral opluchting in de gemeenteraad. Aan de ene kant had een meerderheid van de raad de afgelopen maanden veel kritiek gehad op de bedrijfsvoering van het museum (die tot een onafwendbaar faillissement leek te leiden). Aan de andere kant voelden veel partijen er weinig voor het museum over de rand te duwen, met een onzekere toekomst voor het gebouw en de collectie als gevolg.

Convenant

De gemeenteraad ging akkoord met het convenant dat het college vorige week op de valreep met het museum heeft gesloten. Hieruit blijkt dat de gemeente weliswaar een subsidie voor een jaar geeft (en niet voor vier jaar zoals het museum had gevraagd), maar dat bestaande sc...

30-11-2023 11:24