Natuurvergunning Schiphol gebaseerd op te lage bezettingsgraad vliegtuigen

Om Schiphol met zijn enorme stikstofuitstoot toch een natuurvergunning te kunnen geven, heeft minister Christianne van der Wal gerekend met veel te lage bezettingscijfers van vliegtuigen.

De Nederlandse luchtvaart stootte volgens het Centraal Bureau voor Statistiek in piekjaar 2019 maar liefst 56 miljoen kilogram stikstofoxiden uit. Dat is bijna tien keer zoveel als de ‘officiële’ nummer één, Tata Steel met 6 miljoen kilogram NOx.

Zoals bekend wordt een groot deel van die stikstofuitstoot niet meegerekend. Voor de uitstoot boven de 900 meter vlieghoogte heeft de vliegindustrie vrijstelling, net als voor stikstof die verder dan 25 kilometer afstand wordt uitgestoten. Maar door het wegrekenen verdwijnt de stikstofbelasting op kwetsbare natuurgebieden natuurlijk niet en moeten luchtvaartemissies extra worden gecompenseerd door andere uitstoters zoals de boeren.

Maar om tot een natuurvergunning voor Schiphol te kunnen komen moest er nog veel meer worden gegoocheld ...

18-11-2023 11:14
SchipholWatch