Gemeente Amstelveen positief over plan bouw nieuw verpleeghuis op plek De Olmenhof

AMSTELVEEN] De gemeente Amstelveen staat positief tegenover een plan van Woonzorg Nederland en zorgverlener Stichting Brentano voor bouw van een nieuw woonzorgcentrum met verpleeghuis op de plek van De Olmenhof aan Landtong in de wijk Groenelaan. Vanwege de behoefte aan verpleeghuiszorg werkt de gemeente graag mee aan een haalbaarheidsonderzoek van de plannen om op de plek van De Olmenhof een toekomstbestendige zorglocatie te realiseren. De beoordeling van dit initiatief staat los van het onderzoek naar de mogelijke tijdelijke opvang van Oekraïense vluchtelingen. NU wonen er in het huidige gebouw nog tijdelijke huurders, maar de maximale termijn voor tijdelijk verhuur is verstreken.Het initiatief van Woonzorg Nederland en Brentano levert volgens het college van B en W een belangrijke bijdrage aan de vastgestelde behoefte in Amstelveen. “We zien de noodzaak van verpleeghuisplaatsen in onze stad. Het huidige pand is sterk verouderd en sloop en nieuwbouw is dan een logische stap. Het r...

16-11-2023 18:12
Amstelveens Nieuwsblad