Politieke partijen ‘Lokale discussie Schiphol moet niet zwart-wit worden’

De Amstelveense politiek wil dat het Schiphol position paper uit 2019 wordt vernieuwd. Het denken over Schiphol is in de laatste jaren veranderd en dat vereist volgens alle politieke partijen in Amstelveen ook een aangepaste zienswijze. Wel wordt gewaarschuwd dat het Schiphol-dossier niet een ja-nee discussie moet worden. 

De partijen erkennen dat Schiphol een complex dossier is en dat Amstelveen slechts één belangenpartij is in een speelveld met vele anderen. “Juist in zo’n gespannen speelveld is het van belang dat Amstelveen zowel intern als extern een positie inneemt die doordacht, overtuigend en breed gedragen is. Vervallen in een ‘voor of tegen Schiphol’-discussie is zinloos, zo zwart-wit is de werkelijkheid niet,” stellen de partijen GroenLinks, ChristenUnie en bbA in een persbericht. 

Wanneer gedeelde waarden als veiligheid, gezondheid, duurzaamheid, leefbaarheid, welzijn en woon- en werkgelegenheid als uitgangspunt worden genomen, moet het mogel...

13-11-2023 13:24