Verhouding tussen wethouder Raat en Cobra lijkt weer te verslechteren

Het kan horen bij het politieke spel, maar het lijkt erop dat de verhouding tussen VVD-wethouder Herbert Raat (Cultuur) en het Cobra Museum opnieuw verslechtert. Die conclusie kan getrokken worden uit een brief van het College van B en W over de stand van zaken rond de totstandkoming van een plan voor vernieuwing van het Cobra Museum.

Medio september zei Herbert Raat nog dat hij van plan was om samen met Marius Touwen (de financier die de acute problemen van het museum met een lening gaat oplossen) en de museumdirectie een plan voor een nieuw Cobra Museum te ontwikkelen.

Afstandelijk

In de brief aan de gemeenteraad klinkt het nu een stuk afstandelijker. Er zijn enkele brainstormsessies gehouden met “externe (kunst)experts”, schrijft het College van B en W deze week in de brief aan de gemeenteraad. Maar van het maken van een gezamenlijk plan lijkt geen sprake meer te zijn: “De gemeente heeft in dit proces slechts een faciliterende rol op zich genomen en is niet verantwoord...

27-10-2023 10:10