Nieuwe afspraken over tijdelijke woonunits aan Kalkbranderij wegens hogere bouwkosten

[AMSTELVEEN] De gemeente heeft met woningbouwcorporatie Eigen Haard nieuwe afspraken gemaakt over verdeling van de kosten voor de bouw van circa 100 tijdelijk woonunits op een terrein aan Kalkbranderij op de hoek Bovenkerkerweg/Zetterij, De nieuwe afspraken waren nodig, omdat het project wegens gestegen bouwkosten financieel niet meer haalbaar was voor Eigen Haard. De woonunits zijn bestemd voor huisvesting van jongere en Oekraïense vluchtelingen. De gemeenteraad moet de nieuwe kostenverdeling nog goedkeuren vanwege de financiën gevolgen voor de gemeente.

25-10-2023 14:57
Amstelveens Nieuwsblad